Poslovno in podjetniško svetovanje

V sklopu svetovanja na področju poslovno in podjetniškega svetovanja, vam lahko pomagamo pri:

 • pomoč mladim pri iskanju novih poslovnih priložnosti
 • izobraževanje na področjih nabave, prodaje, skladiščnega poslovanja in na ostalih področjih poslovanja podjetja
 • izpolnjevanje in poročanje po raznih vprašalnikih za statistično raziskovanje
 • izdelava letnih poročil za posamezne enote in izdelava konsolidiranih poročil
 • izdelava medletnih in mesečnih poročil za potrebe odločanja
 • izterjava in sodne izvršbe… sodelovanje z odvetniki v primerih izvršb, tožb itd.
 • sodelovanje z revizorji, bankami in ostalimi zunanjimi poslovnimi partnerji
 • pripravljanje in usklajevanje internih pravilnikov in navodil za delo
 • priprava najemnih pogodb in skrbništvo nad njimi
 • organizacija tedenskih koordinacijskih sestankov ter poročanje o rezultatih poslovanja
 • samostojno oblikovanje gradiva s predlogi ukrepov
 • svetovanje pri opravljanju drugih del po veljavni zakonodaji in splošnih aktih družbe